מתי מברכים את ברכת המזון?

ברכת המזון היא ללא ספק אחת הברכות הבולטות, בחיי היום יום של מאמינים יהודיים. עם השנים, נוצרו לברכה זו פרשנויות וגרסאות רבות, עם תוספות והרחבות, כפי שעוד מעט נסביר ונרחיב. לא ניתן לתאר נושא רחב כל כך באופן יסודי, במאמר קצר. אך על קצה המזלג, אלה הם עיקרי הדברים:

ואכלת ושבעת וברכת

הפסוק הבסיסי שלפיו הולכים מבחינה זו, הוא מספר דברים, פרק ח', פסוק י': "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך". ממנו נובע נוסח בסיסי שכלול בכל גרסאות הברכה. עם זאת, יש הבדלים רבים בין העדות השונות מעבר לכך. ככלל, ברכת המזון בנוסח עדות המזרח שונה מבחינות רבות מזו שמקובלת אצל האשכנזים. הברכה מורכבת מארבעה חלקים שונים. שלושה הם חלקים מהתורה ואת הרביעי הוסיפו חכמים. בתיאור תמציתי מאוד, חלקים אלה הם:

  • ברכת הזן את הכול – ברכה לאלוהים, על כך שהכול מגיע מידו.
  • ברכת הארץ – ברכה שבה מודים לאלוהים על מתן הארץ, מצוות ברית מילה ועל התורה עצמה.
  • ברכת בונה ירושלים – תפילה להשבת המלכות, ירושלים ובית המקדש.
  • ברכת הטוב והמיטיב – ברכת הודיה לאלוהים על טובו.

מתי מברכים?

את ברכת המזון נהוג לומר בסיום כל ארוחה, במידה ונאכל בה לחם "בכמות משביעה". לגבי השאלה המתבקשת מה זו "כמות משביעה", יש שמגדירים זאת "אפילו כזית”. אך מדובר על נושא רחב בפני עצמו. כמה זמן לאחר הארוחה ניתן להמתין עד ברכת המזון? כזכור, בפסוק מדובר על "ושבעת", כך שהשאלה היא כמה זמן "שבעת" עדיין רלבנטי לאחר ארוחה. מקובל ללכת לפי הערכת חז"ל, שהתשובה לכך היא לפחות 72 דקות. כלומר, לברך את ברכת המזון, עד 72 דקות אחרי הסעודה.

 

 

על מה מברכים?

כעקרון, מברכים ברכת המזון על לחם ועל כל ארוחה שבה כלול לחם. איזה לחם? לחם אשר עשוי מחיטה או משיפון או משעורה או משיבולת שועל או מכוסמת. זו הגישה המקובלת, אך גם כאן היו לאורך השנים דעות נוספות. למשל, לברך ברכת המזון על כל מאכל משבעת המינים – זו דעתו של רבן גמליאל. לפי רבי עקיבא, יש לברך ברכת המזון על כל מה שאוכלים בכדי לשבוע. זאת, אפילו אם מדובר במאכל פשוט כגון ירק. יש דעה לפיה "ואכלת" (בפסוק הבסיסי בספר דברים) מתייחס רק לאכילה, בעוד ש"ושבעת" בפסוק זה הוא לגבי שתייה.

כדאי ומעניין לדעת

כאמור, מדובר על נושא רחב מאוד. אלה הם עוד כמה נקודות חשובות לגביו:

  • זימון – אם בסעודה משתתפים לפחות שלושה גברים בני מצווה, יש חובה לומר לפני ברכת המזון "זימון". בתמצית, זו הקריאה "נברך (את) שאכלנו משלו" והתשובה "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו".
  • מים אחרונים – ישנו מנהג של נטילת ידיים לפני ברכת המזון, אשר ידוע בשם "מים אחרונים".
  • תוספות – לברכת המזון נוהגים להוסיף תוספות שונות, בהתאם למועדים שונים. זאת, כולל עבור שבת, חנוכה ופורים ("על הניסים"). עשויות להיות גם תוספות שונות לאחר הברכה, כולל בגרסאות מיוחדות של עדות ספציפיות. יש שמברכים לאחר ברכת המזון "בורא פרי הגפן" ושותים לאחר מכן כוס יין.
  • נשים וילדים – גם נשים וילדים שעדיין אינם בני מצווה, מחויבים לברך את ברכת המזון.
  • יציאה מהמקום – את ברכת המזון יש לברך לפני שיוצאים מהמקום שבו התקיימה הארוחה.

לסיכום

כפי שראיתם, גם סביב נושא פשוט לכאורה כגון ברכת המזון, התפתחו דעות שונות ורבות. ואכן, מי שמתעניין בכיוון מסוים, כמו נוסח הברכה לגבי עדה ספציפית, עשוי למצוא בנידון מידע מעניין נוסף להרחבה.

מאמרים אחרונים

דברו איתנו על מה שמעניין אתכם

טבעונים אקטיביסטים

נגישות